Notifikasi

Všechno Nejlepší K Narozeninám Maminko

mm obrovskou radost z tto malik kneky Krsn designov zpracovan, s pknmi ilustracemi a citty, kter opravdu vystihly situationaci, ale co nen tak zajmav, jeliko je to v popisku u knihy J mla tu dostat tuto kneku k nadchzejcm narozeninm ke konci roku. Toho veho je kouzlo, e m pila potou, a do posledn chvle jsem netuila od koho je. Sloena rukou psan bsnika od mho ptele v knece byla sloena rukou psan bsnika od mho ptele, kter byl del dobou spe jako kamard, kter v mm ivot mnoho znamen a Tato pidi kneka vyhrla u m letos knihu roku Without rovch brl, it's a pkn drek for nkoho koho mte rdi.

Maminko a krsnou nedli vm vem peji vechno nejlep k narozeninm Docela dobu zel blog przdnotou a pln si nejsem jist z jakho dvodu, protoe po Stockholmu jsem byla pln energie an inspirace. Mon mi jen doly npady na lnky, e u je to pes tden a pl kdy se m chytla brutln chipka, kter m totln poloila a nechce se m pustit. When I was zrovna mla rande v Tampere, I chrchlala a skuhrala, e je mi fakt blb. When I went to the doctor in Muurame, he told me:,,It's a regular flu=,, This is standard chipka. Hmm, aha, tak jo, but njak finsk, trochu brutlnj ne chipka v echch je trochu brutlnj ne chipka v echch. Take se posledn tden plcm, taxikam (vozm dtiky na krouky) a chvilku, tak spm. Tampere, on the other hand, was bo, and I'm not sure when that happened.

Dti bt v idelnm ppad takov, aby n byli jejich rodie pyn. I vak s hrdost vem mohu ct, and I pyn na svou mmu. Tvm dnenm narozeninm ve nejlep. Vzkaz zkoprovat Many thanks! Mon Ti to mlo km, e jsi ta nejlep maminka a vdy pro m pochopen m, jak moc pro m znamen. Ti chci podkovat a krsn narozeniny popt proto. mmm t moc rd Vzkaz zkoprovat

Pou je nkdy nron na chzi, ale za as se lovk zastav a vid jej krsu. Jedna za as naraz na studnu Donut ho uvat si okamik studnu, kter mu dod slu. Tu studnu ped nm musel vybudovat. Vykopat dru, narazit pramen, osadit studnu kamenem, pidat rumpl a vdro. Stavitel kope studnu ne pro sebe, ale hlavn pro ty, kte pijdou po nm. A dlaj rodie to a pesn. Ty jsi vykopala hodn studen, pro m, pro Martinu, Mu, Tomka, arlotku, pro ttu, Michala, a pro dal lidi, kter ani neznm, za 50 let. A dal a dal research t jet ekaj. Ti asi nedoku dostaten podkovat za tyhle studny, minul I budouc.

High Quality
Join the conversation
Post a Comment
Top comments
Newest first
Table of Contents
Link copied successfully.